vizyonumuz

vizyonumuz

Vizyonumuz


ENOSAD, endüstriyel otomasyon ve proses kontrol alanlarında faaliyet gösteren firmaların öncülüğünde kurulmuş bir teknoloji platformudur. Otomasyonun birden fazla alan arasında bağlantı noktası, çok disiplinli bir alan olması dolayısıyla otomasyon firmalarının tecrübelerini birleştirme isteğiyle kurulmuştur. 


Derneğimizin ana ilkeleri kısaca:

  • Otomasyon formasyonuna sahip firmalar ve bireyler arasında iletişim ve dayanışmayı kuvvetlendirmek,
  • Otomasyon, ileri otomasyon teknolojileri, sanayide dijital dönüşüm, robotik ve proses kontrol konularında çeşitli çalışmalar yapmak, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak.,
  • Sektör içi hizmet ve çalışma standartlarını oluşturmak,
  • Bilgi ve birikimi paylaşmak, sektör içi eğitimi yaygınlaştırmak,
  • Bilimsel ve teknik gelişmeleri izlemek, katkıda bulunmak,
  • Üniversite ve kamu kurumlarıyla sektör arasında köprü görevi oluşturmak,
  • Kamu ve sivil örgütler nezdinde sektörü temsil etmek,
  • Sektörün dış pazarlara açılması çalışmalarını yapmak,
  • Benzer yabancı dernekler ile eşgüdüm sağlamak,
  • Sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak olarak özetlenebilir.


Sanayide Dijital Dönüşüm, Robotik, Fabrika Otomasyonu, Proses Otomasyonu olarak dört ana faaliyet alanı ve öncü olduğu rekabet öncesi işbirlikleriyle ENOSAD, kaynakları sınırlı olan ülkemiz için çok değerli ileri mühendislik katma değeriyle, sanayinin tüm sektörlerine orta - yüksek teknoloji hizmeti sunan ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 


ENOSAD, Türkiye ve çevre coğrafyasında ileri teknoloji ve mühendislik projeleri üreten bir aktör olmayı hedeflemektedir.

Copyright 2023 ENOSAD Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği | by Monolic